Royal Rangers Polska jest ogólnopolską. chrześcijańską organizacją skautową (harcerską).

Royal Ranger Polska jest organizacją pożytku publicznego.

Kwateras Główna mieści się we Wrocławiu, Komendantem Głównym jest obecnie hm. Jan Zając.

Stowarzyszenie Royal Rangers Polska (w skrócie RRP), jest częścią międzynarodowej wspólnoty skautowej Royal Rangers, która działa od 1962 roku w ponad 80 krajach na całym świecie.

RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa.

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Ideały wychowawcze RRP określają:

  • 1. Złota Zasada.
  • 2. Przyrzeczenie.
  • 3. Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: “A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.”(Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie brzmi: “Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”

Prawo Royal Rangers brzmi:

Royal Rangers jest:

  • 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo.
  • 2. Czysty – na ciele, w myślach i w mowie.
  • 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
  • 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
  • 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
  • 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy.
  • 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym.
  • 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Nasze cele realizujemy przez:

  • 1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym.
  • 2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
  • 3. Zdobywanie stopni skautowych.
  • 4. Zdobywanie sprawności.
  • 5. Szkolenia skautów i instruktorów.