1% dla Rangerów

Ty też możesz wesprzeć naszą działalność przekazując 1% podatku na OPP.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?:

   • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
   • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
   • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej – 19 % stawki podatku

Od 2008 roku podatnik może w zeznaniu rocznym za 2007 rok zadeklarować, jaką organizację będzie wspierał.

W formularzach PIT należy podać:

   • nazwę Organizacji Pożytku Publicznego
   • numer z Krajowego Rejestru Sądowego
   • wnioskowana kwota 1% podatku

Nazwa organizacji OPP:

ROYAL RANGERS POLSKA

Numer KRS:

0000250796

Przekazanie darowizny dokonują automatycznie od 2008r. Urzędy Skarbowe.

Nasze uprawnienia możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale (wyszukiwarce) Organizacje Pożytku Publicznego oraz w bazie danych NGO.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Na stronie tutaj można interaktywnie wypełnić PIT